• Bir nokatly hyzmat

  Bir nokatly hyzmat

  Diňe bir aşhana gap-gaçlary we gap-gaç önümleri däl, eýsem, siziň üçin satyn almak isleýän beýleki poslamaýan polat önümlerimiz, poslamaýan polat zawodymyz bar we beýleki poslamaýan polat önümleri zawody bilen hyzmatdaşlyk edýäris, materialyň hilini bilýäris we biz ajaýyp bahasy bilen size hyzmat edip biler.Customöriteleşdirilen paket, logo we stiker ýasap bileris.
 • Hil barlagy

  Hil barlagy

  Önümimizi öndürmek üçin ajaýyp poslamaýan polatdan peýdalanýarys, olar Eko we sagdyn.Önümleriň iýmit derejesindäki material barlagyndan geçip biljekdigine söz berýäris.
 • Satuwdan soň hyzmat

  Satuwdan soň hyzmat

  Önümi uzak möhletli işlemegiň usullaryny aýdarys;Onlaýn dükanyňyz üçin önümleriň suratlaryny size hödürläp bileris.Şeýle hem, bizden alan mesele önümlerimiz üçin jogapkärçilik çekeris.